Na osnovu hitno sazvane sednice Upravnog odbora vaterpolo kluba „Stari Grad“ dana 09.07.2019. sa jednom tačkom dnevnog reda:

1. Šteta pričinjena klubu za vreme trajanja sezone 2018/2019 od strane igrača iz Irana Hamed Malak Khanbanan, bez odobrenja koristeći mobilnu telefoniju van granica Republike Srbije. Iznos štete i računa mobilne telefonije iznosi EUR 2.620.

Upravni odbor Vaterpolo kluba „Stari Grad“ jednoglasno donosi odluku o sledećem:

a) Ovlašćuje se Predsednik UO Kluba da iskoristi sve moguće resurse kako bi izvršio naplatu potraživanja od gore navedenog igrača,

b) Usled navedenog događaja, sa advokatskom kancelarijom proveri sve okolnosti prilikom pričinjene štete, kao i čvrste dokaze Telekoma Srbije da je šteta pričinjena na način prikazan kroz dobijeni izveštaj za mesec maj 2019-e godine,

v) svim detaljima ovog postupka, kao i štete prouzrokovane ovim postupkom obavesti nadležne instance: Vaterpolo savez Srbije, Vaterpolo savez Irana, Ministarstvo Inostranih Poslova, Ministarstvo Omladine i Sporta, Selektora vaterpolo reprezentacije Irana, kako bi pronašao adekvatno rešenje i izdejstvovao povraćaj gore navedenih sredstava,

g) vaterpolo klubove Srbije i regiona Balkana, kako bi izbegli ovakvu ili slične situacije prilikom angažovanja sportista iz Irana ili saradnje sa federacijom Irana.

Beograd 10.07.2019.

Saopštenje u PDF formatu