Poštovani prijatelji sporta,

Nakon danas hitno održane sednice UO VK „Stari Grad“ želimo da obavestimo sportsku javnost u Srbiji da izražavamo nezadovoljstvo pristupom i načinom rada u Vaterpolo Savezu Beograd, koji je ujedno i granski savez Vaterpolo Saveza Srbije.

Кoristimo priliku da obavestimo ljubitelje sporta (posebno vaterpola) o primeni i načinu implementacije rada gore pomenutog saveza, posebno rada u oblasti angažovanja sportskih stručnjaka po klubovima, raskidanja istih ugovora sa sportskim stručnjacima, raspisivanje novih konkursa, zatim izbora određenih sportskih stručnjaka. UO VK „Stari Grad“ želi da veruje da određene stvari su čista slučajnost i da Savez radi u skladu sa statutom i strukom te zato otvoreno postavlja sledeća pitanja:

1. Da li prelazak jednog sportskog stručnjaka iz jednog kluba u drugi, znači i raskid ugovora sa Savezom ?
2. U slučaju angažovanja sportskog stručnjaka za reprezentativne selekcije, znači i raskid ugovora sa klubom i savezom ?
3. Da li je Stručni Savet Sveza radio u skladu sa strukom i doneo pravu odluku ?
4. Da li je Savez uradio sve po proceduri prilikom raskidanja Ugovora, raspisivanja konkursa i izbora sportskih stručnjaka ?
5. Da li velike nacionalne klubove / nacionalne brendove u njihovom funkcionisanju pored svih pomoići treba da pomaže regionalni savez ? Po principu veliki treba da ima sve, a mali . . .

Na ova i ostala pitanja VК „Stari Grad“ će učiniti sve da u što kraćem roku dođe do odgovora i da blagovremeno obavesti sportsku javnost.

Posebno podvlačimo i zahvaljujemo se da u ovom malom, ali trofejnom sportu gore navedena oblast se finansira od strane Gradskog Sekretara sa sport i omladinu. Naglašavamo da smo se povodom ovog pitanja već obratili Gradskom Sekretaru od koga očekujemo adekvatnu reakciju, kao i to da ćemo se nakon današnje odluke UO obratiti i nadležnom ministartstvu, predstaviti i izneti argumentaciju pravnog tima našeg kluba, a sve u cilju da se ispita i proveri rad u gore navedenoj oblasti.